På gång just nu!

Tisdagar och Fredagar. Luftgevärsskytte i Bygdegården samt mauserskjutning och skjutbana ute. På tisdagar from. den 12 januari  kl. 17 träffas pensionärerna i Bygdegården för att träna. På fredagar from. den 15 januari  kl. 17.30 är det träning och skytte för andra vuxna och yngre. Med undantag för uppehåll  under viss tid på vinter och sommar. På hösten startar man upp igen i september månad. Då med nya digitala banor.
Kontaktperson för skytteföreningen är Egon Engvall 0381-220 51

Här kommer några viktiga datum att lägga på minnet för Bellö 2017

18 mars Årsmöte för Skytteföreningen i Bellö kl 18.00, Bygdegården

23 mars Årsmöte för Bellö Fornminnesförening kl. 18.30, Bygdegården

30 mars Årsmöte för Bellens Fiskevårdsområdesförening kl. 19.00, Bygdegården

9 april Bildvisning i Bygdegården kl. 19.00, Fornminnesföreningen

22 april Vårstädning, Samhällsföreningen

30 april Vårfest, Samhällsföreningen

7 maj Cykeltur i bygden, Bellöortens LRF

13 maj Mopedrally med tipsrunda runt Bellen

17 juni Cykelfest i Bellö, festkommittén

23 juni Midsommarfest, Samhällsföreningen

30 juni Visafton, bygdegården, Samhällsföreningen

3 aug Bellö Marknad, fornminnesparken, Fornminnesföreningen

12 aug Bellö dagen, bygdegården, Samhällsföreningen

20 aug Konsert i kyrkan, Ingatorp-Bellö församling

(obs dessa datum är preliminära och listan uppdateras kontinuerligt)