Om Samhällsföreningen

Medlemmarna i samhällsföreningen hjälps gemensamt åt att sköta vår Bygdegård och vår fina badplats samt fotbollsplanen. Skulle du kunna tänka dig att hjälpa till med detta, eller stödja vårt arbete är du välkommen som medlem! Kontakta kassören eller sätt in medlemsavgiften på bankgiro 5795-8068. Avgiften är 100 kr per person el. 200 kr per familj.

Önskemål
Har ni speciella önskemål eller egna tankar finns det en idélåda uppsatt på Bygdegården. Lådan är belägen vid köksentrén. Där är alla välkomna att lämna idéer och synpunkter, alla medlemmars insatser är välkomna!

STYRELSEN 2016
Ordförande: vakant
Sekreterare: Göran Silfverhielm
Kassör: Gunvor Lägervik
Ledamöter: Alexandra Falk,  Nils-Åke Friman, Weimar Gustavsson, Emma Sahlin,
Suppleant: Börje Rostedt, Ros-Marie Andersson
Intendent Bygdegården: Ros-Marie Andersson

Styrelsen kan nås via e-post  på kontakt (at) bellobo.se

Så startade föreningen:
I bygden runt Bellö startades omkring 1940 en elförening för de första elabonnenterna. Dessa fick sin ström från mejeriets generator. Denna förening blev föregångare till Bellö Samhällsförening som startade sin verksamhet 1960.