Om Samhällsföreningen

Medlemmarna i samhällsföreningen hjälps gemensamt åt att sköta vår Bygdegård och vår fina badplats samt fotbollsplanen. Skulle du kunna tänka dig att hjälpa till med detta, eller stödja vårt arbete är du välkommen som medlem! Kontakta kassören eller sätt in medlemsavgiften på bankgiro 5795-8068. Avgiften är 100 kr per person el. 200 kr per familj.

Önskemål
Har ni speciella önskemål eller egna tankar finns det en idélåda uppsatt på Bygdegården. Lådan är belägen vid köksentrén. Där är alla välkomna att lämna idéer och synpunkter, alla medlemmars insatser är välkomna!

Styrelsen 2017

Styrelsen kan nås via e-post  på kontakt (at) bellobo.se
Ansvariga för hemsidan nås  via e-post till redaktionen (at) bellobo.se

Styrelseledamot Uppdrag Telefon
Vakant Ordförande  
Göran Silfverhielm Sekreterare 070-3550107
Gunvor Lägervik Kassör 0381-22053
Emma Sahlin Ledamot 070-6985347
Weimar Gustavsson Ledamot 070-5831225
Nils-Åke Friman Ledamot 0381-222 01
Alexandra Falk Ledamot 070-3849341
Börje Rostedt Styrelsesuppleant 070-2351502
Ros-Marie Andersson Styrelsesuppleant 070-5276508