Om Bellö

Bellö omtalas första gången i skriftliga källor som Bællo 1337 och härleds ur namnet på sjön; Belle som beskrivs som den stora sjön. Namnet är bildat från ett fornsvenskt adjektiv Balder som betyder stor.

Redan under stenåldern kom människor paddlande i urholkade ekstockar på sjön Bellen och slog sig ner i Bellö. Mängder av fornfynd, som deponerats hos Nordiska Museét i Stockholm, vittnar om detta. Det är bl.a. stenyxor och flintspetsar. En del finns även i privat ägo. Några fasta fornfynd har dock ännu inte gjorts. Här har alltså bott människor sedan urminnes tider. I Bellö socken bor vi på fädernas mark.

I denna anda komponerade tonsättaren Ivar Widéen, som föddes i Bellö 1871 och tillbringade sina barn- och ungdomsår här, den kända visan ”Smålandssången”, som inleds med orden ”Röd lyser stugan bak hängbjörkens slöja, …”. Systern Linnéa textsatte melodin. Minnesstenen över dessa två finns alldeles intill kyrkan.

Mejeriet, numera nedlagt, gjorde den berömda Bellöosten.

Bellö ligger vid klarvattensjön Bellen. Den är fin för både bad och fiske. En djupkarta finns över sjön som Bellens fiskevårdsförening  tagit fram. De säljer fiskekort och har båtuthyrning. Badplatsen i Bellö fick utmärkelse av Smålandstidningen 2009 som bästa mötesplats. ” Med inramning av skogen ligger den avskilt och ger en härlig känsla av den småländska idyllen. Stämningen går inte att klaga på när besökarna strålar ikapp med solen”, skriver de.

Vet du om att det finns kompletteringstrafik till Hjältevad från Bellö? Vissa dagar och tider kan man beställa taxi för att ta dig till/från buss i Hjältevad. Ring beställnings-centralen på telefon 020-777 666 eller kommunledningskontoret i Eksjö kommun för information.

Företaget Vida Bruza har 40 anställda i Bellö och 65 i Hjältevad. Vida Skog har 9 anställda med placering Bellö. Företaget ingår i Sveriges största privata sågverkskoncern som har 1.050 anställda och omsätter 3,7 miljarder SEK. Vida har inte bara sågverk utan tillverkar även pallar, pallkragar, kabeltrummor, pellets, spånbalar, finpapper samt pappersmassa.

Becker Acroma (numera Sherwin-Williams)
Acroma Lack AB bildas 1968 och startar verksamhet i ett nedlagt mejeri i Bellö i Småland. Företaget utvecklas och tillverkar och säljer färdiga betssystem och klarlacker med ambitionen att få fram mer miljöanpassade ytbehandlingssystem för träindustrin.

Så startade  föreningen

I bygden runt Bellö startades omkring 1940 en elförening för de första elabonnenterna. Dessa fick sin ström från mejeriets generator. Denna förening blev föregångare till Bellö Samhällsförening som startade sin verksamhet 1960.