Om Samhällsföreningen

Medlemmarna i samhällsföreningen hjälps gemensamt åt att sköta vår Bygdegård och vår fina badplats samt fotbollsplanen. Skulle du kunna tänka dig att hjälpa till med detta, eller stödja vårt arbete är du välkommen som medlem! Kontakta kassören eller sätt in medlemsavgiften på bankgiro 5795-8068. Avgiften är 100 kr per person el. 200 kr per familj.

Önskemål
Har ni speciella önskemål eller egna tankar finns det en idélåda uppsatt på Bygdegården. Lådan är belägen vid köksentrén. Där är alla välkomna att lämna idéer och synpunkter, alla medlemmars insatser är välkomna!

Styrelsen 

Styrelsen kan nås via e-post  på kontakt@bellobo.se

Styrelseledamot Uppdrag Telefon
Emma Sahlin Ordförande  070-6985347
Nathalie Fjäll Sekreterare  072-5807838
Alexandra Falk Kassör 070-3849341
Gunvor Lägervik Ledamot 0381-22053
Jenny Bergqvist Ledamot
Stig Adolfsson Ledamot
Börje Rostedt Styrelsesuppleant  070-2351502