Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse för Bellö Samhällsförening 2017

26 februari hölls årsmöte i Bygdegården.

I slutet av april städade vi samhället och samlade ihop ris till en brasa som traditionsenligt tändes på Valborgsmässoafton. I samband med Vårelden gick vi tipspromenad och därefter korvgrillning och kaffe.

Mopedrally anordnades under en lördag i maj. Mycket välbesökt med många mopedentusiaster som deltagare. Frågesport och kaffe med smörgås. Arrangerades av Håkan och Majvor Johansson ihop med Annika och Ove Ekholm Fröding och många andra medhjälpare. Resulterade i ekonomiskt bidrag till föreningarna i Bellö.

Midsommarafton firades i Fornminnesparken. Ett uppskattat arrangemang vilket antalet besökare vittnar om, välbesökt som vanligt. Håkan och Majvor Johansson samt Maria Larsson höll i trådarna ackompanjerade av Inge Danielsson.

Visafton gick av stapeln den 30 juni, Alexandra Falk och Ingrid Silfverhielm höll i trådarna. Anders Nilsson och paret Elin och John Bergstrand samt några yngre sångare från Ingatorp musicerade mellan allsångerna. Solkiosken serverade.

En markis har köpts in och monterats på Bygdegårdens vägg mot Fornminnesparken.

Parkerings möjligheterna har förbättrats något sedan det iordningställts fler parkeringsplatser i anslutning till Bygdegården, på andra sidan av vägen genom Bellö.

Badplatsen har under den gångna sommaren som vanligt varit välbesökt. Solkiosken har haft öppet vid fint väder.

Bygdegården har under det gångna året förberetts för fiberanslutning.

Bellö Skytteförening har bedrivit livlig skytteverksamhet i den uppdaterade luftgevärshallen, under året vid ca. 30 tillfällen Varannan tisdag har veteranerna skjutit och varannan fredag har andra vuxna och ungdomar träffats för skytte.

Bellö samhälle, har av räddningstjänsten erbjudits en hjärtstartare vilken kommer att finnas på Bygdegårdens utsida. Utbildning i hur man använder en hjärtstartare har vid två tillfällen anordnats.

Kurskvällar för de som behöver veta mer om vilka möjlighet det finns med en Smartphone har ordnats under hösten av Saimy Swärd.

Quizkvällar, frågesport i lag, med fika och möjlighet att träffas i Bygdegården har arrangerats några fredagkvällar under hösten. Nytt välbesökt inslag som initierats och anordnats av Emma Sahlin medhjälpare Ulrik Sahlin samt barn.

Hemsidan www.bellobo.se har hållits i gott skick av vår Webbansvarige, Saimy Swärd.

Arbetsgrupp 3 har skött Badplatsen och Bygdegårdens samt försett samhället med Julgran under året som gått.

 

Bygdegården har varit uthyrd ca. 50 gånger och tältet vid två tillfällen bl.a. fester, bröllop, styrelsemöten och av Sherwin Williams i samband med ombyggnad av egen matsal.

Ett stort tack till alla för era ideella insatser under det gångna året. Ett gemensamt engagemang skapar ett trivsamt och attraktivt Bellö.

Bellö 2018-03-25

Göran Silfverhielm, sekreterare