Bellö sockens kyrkliga historia

bellosockenbild

Bellö fornminnesförening startar en studiecirkel om Bellö socken och dess förflutna.

INFORMATIONSTRÄFF onsdagen den 19 oktober kl. 18.00 i Bellö kyrka för de som är intresserade.

På träffen kan man ställa frågor, berätta vad man är intresserad av att forska i samt anmäla sig till studiecirkeln. Studiecirkelmaterialet kommer att tas fram av deltagarna själva.

Välkomna att bidra och delta