Årsmöte Bellö samhällsförening 2023

 

 

ALLA ÄR VARMT VÄLKOMNA
SÖNDAGEN DEN 26 FEBRUARI
KL: 15:00
I BELLÖ BYGDEGÅRD
VI BJUDER PÅ KAFFE OCH TÅRTA
Med vänlig hälsningar Samhällsföreningen